Stichting Lekker Groen

Voor meer groen en groenparticipatie


Jaarrekening 2018/2019 beschikbaar

De Stad Uit van stichting Lekker Groen werkt met gebroken boekjaren omdat we het ritme van schooljaren volgen.

Vanaf het najaar van 2019 was de bijgaande jaarrekening van januari 2021 in de maak. Dat heeft langer dan gebruikelijk geduurd. Een wisseling van penningmeester en een onverwacht grote administratieve belasting op kantoor heeft voor vertraging gezorgd. Onze welgemeende excuses hiervoor.


Brandbrief aan de burgemeester

Namens stichting Lekker Groen stuurde op Mel Feldkamp op 1 juli 2019 een brandbrief aan burgemeester Aboutaleb en wethouder Wijbenga.

Beste Burgemeester en wethouder, beste Ahmed en Bert,

Jullie kennen me waarschijnlijk als een warme voorstander van groen in en rondom de stad. Meestal ben ik daar positief over, maar de laatste maanden maak ik me grote zorgen over de natuur binnen en net buiten onze stadsgrenzen.

Met De Stad Uit van Stichting Lekker Groen breng ik elk jaar zo’n 3000 basisschoolkinderen naar de natuur, vaker wel dan niet is dat de eerste keer dat kinderen zo’n ervaring hebben. Het zijn kinderen uit de armere stenige stadswijken die met school en met hun ouders mee op ontdekkingstocht gaan naar bosrijke natuurgebieden, zoals het Eiland van Brienenoord, bio-boerderijen, het Bergse Bos of de Landtong Rozenburg.

Het Bergse Bos, het eiland en de landtong, daar is feitelijk geen alternatief voor. Nu dreigt er een distributiecentrum op de landtong gebouwd te worden, het Bergse Bos wordt genadeloos ontbost en ook het eiland van Brienenoord wordt door de aanstaande ontwikkelingen dan wel toegankelijker, maar ook meer park dan natuur. Ik weet niet meer waar ik straks met de kinderen naartoe moet.

We hebben die bosrijke natuurgebieden zo hard nodig, voor allerlei redenen, van schone lucht tot gezondheid. Maar de kinderen hebben ze nog het aller-hardst nodig van iedereen.  Er is veel onderzocht en gepubliceerd over het effect van natuur op de menselijke hersenen, bijvoorbeeld door Daniel Kahneman. In een notendop komt het erop neer dat je in de natuur een plan kunt trekken, bijvoorbeeld dat je dat ijsje maar eens laat liggen en voortaan een bruine boterham neemt, of dat je eerst je huiswerk maakt en dan pas gamet: het vermogen tot lange termijn planning en creativiteit gaan ‘aan’ in de natuur. In de drukte van de stad met zijn sociale eisen en het verkeer blijven ze vaak onderontwikkeld. Natuur maakt slim. Daarom vinden ook wij volwassenen een wandeling in het groen zo nuttig.  Juist kinderen die nu met de Stad Uit onvergetelijke natuurervaringen maken gun je dit.

Mijn vraag, nee, mijn brandende verzoek is: Red onze bossen!

Praat alstublieft met Staatsbosbeheer over matiging van de kap in het Bergse Bos. Er zijn al 9000 bomen weg, dat worden er 4 keer zoveel na de zomer.  Mijn verzoek is om maatwerk en een minder rigoureuze aanpak. Essen pas weghalen als ze ziek zijn, de overige bomen en struiken laten staan, en pas later rooien voor groot onderhoud… er is vast iets mogelijk.

Praat alstublieft met het Havenbedrijf over de Landtong van Rozenburg. Dit gebied is vervangende natuur voor de aanleg van de 2de Maasvlakte. Het is aangelegd door WNF en Ark Natuurontwikkeling. Behalve belangrijk voor onze kinderen, die toegegevenerwijs nooit zullen weten wat ze missen, is dit een biotoop van planten en dieren.

En stimuleer aanleg van of nieuwe bossen en boszomen. Ik weet dat we het op papier heus goed doen als Rotterdam. Alleen is de beleving anders. In 2011 toen ik met de Groene Loper begon, lag er een bijna aaneengesloten groene gordel rondom de stad. Die is versnipperd geraakt.

Vanuit mijn werk praat ik met Recreatieschappen en Staatsbosbeheer, met Natuurmonumenten en Ark, IVN en de natuurverenigingen rondom de stad. Wat mij opvalt, is dat men niet beseft hoe uniek en onvervangbaar de door hen beheerde gebieden zijn. En inderdaad, op een half uur rijden met de auto ben je in de Krimpenerwaard of op Tiengemeten. Kinderen en hun ouders uit de armere stenige stadswijken hebben vaak geen auto. Juist de met OV en fiets bereikbare bosrijke natuurgebieden bieden hen de kans op ontspanning die voor mensen met een hoger inkomen heel gewoon is. We willen allemaal Rotterdamse kinderen gezond houden en ervoor zorgen dat ze zichzelf goed ontwikkelen. Daarvoor is een visie nodig die meer is dan de som der delen.

Is wat we nu hebben voldoende? Het eiland is druk op een zonnige middag, duizenden dagjesmensen uit Noord zoeken verkoeling in het Bergse Bos. Waar moeten die straks heen? Ik wil u vragen om erop toe te zien dat echte natuur voor Rotterdamse kinderen, en vooral de kinderen die met armoede te maken hebben, bereikbaar en aanwezig blijft. Behoud en herplant horen daar bij. Meer natuur en samenhangende natuur met ruimte voor de flora en fauna. Daarvoor kunnen alleen jullie zorgen. Ik zorg er dan graag voor dat ze er gebruik van maken. Mag ik op jullie rekenen

Hartelijke groet,

Mel Gudrun Feldkamp

Projectleider De Stad Uit


40 partners en de natuur gaat voor je open

‘Knock, knock, Sesam open u’, – en de natuur gaat voor je open. Dank aan de 40 partners van De Stad Uit die het natuuravontuur voor meer dan 3000 kinderen mogelijk maakten. Op 1 juli 2019 was het officiële einde van het uitvoeringsjaar 2018/2019. Wat een jaar! De avonturen buitelden over elkaar heen. Wij gaan van de zomer de leest opmaken en jullie in september trakteren op een mooie flashback door het natuurjaar.

Vooralsnog bedanken we vooral de partners zonder wie de onvergetelijke natuurbelevenissen voor meer dan 3000 kinderen nooit plaats zouden hebben gevonden.

En dit waren….

Ark Natuurontwikkeling

Bedankt voor de unieke begeleiding op het eiland van Brienenoord en de  cursus speelnatuur maken voor volwassenen.

Buytenhof van Rhoon

Veel dank voor de gastvrijheid en de vele vele appels die kinderen  mochten plukken en verwerken.

Buzz 010

Dank voor de fantastische kans die jullie bieden om schoolklassen mee te laten doen aan excursies naar Rotterdamse natuur.

Boerderij de Kikkershoek

Bedankt voor de oogstfeesten en de mooie momenten op het veld, fijn dat de buitenplee nog mag bestaan.

Boomtoppers

Professioneel in bomen klimmen, met helm en karabijnerhaken. Dat hebben jullie mogelijk gemaakt. Wat een manier om kinderen stadsbomen te laten ervaren. Bedankt.

CJV Feijenoord

Jullie weten echt hoe je mensen moet verbinden,. Top hoe jullie al die ouders en kinderen steeds weer weet te enthousiasmeren!

De Cultuurschool

Quinten en Simone, voor jullie geduld en inzet die in zulke machtig mooie natuurfilms resulteert: dank je wel.

Caroline Zeevat

Dank je wel Caroline, voor je stijl en je geduld bij het delen van haar kennis over planten en kruiden met zoveel kinderen.

Dik Groen

Veel dank voor jullie bijdrage toen die het het hardste nodig was.

Dock Kralingen Crooswijk

Wat fijn dat onze samenwerking op gang is gekomen! Dankzij de inzet van Melanie gaan nu ook kinderen uit Crooswijk en Kralingen mee De Stad Uit.

Enchilada

Paul en Taco, dank jullie wel voor de geniale vormgeving die we elke keer weer bewonderen.

Fundatie van den Santheuvel

Veel dank voor de bijdrage aan het programma Avontuurlijk Spelen.

Geen Boot, Wel Varen

Wat een beleving, vanuit de Crooswijkse Bocht varen in jullie boot. Bedankt voor de prettige samenwerking.

Gemeente Rotterdam

Bedankt voor zoveel, waar kun je beginnen? Het vertrouwen, het enthousiasme, het  mogelijk maken van.  Vooral dank aan de mannen van de Boomverzorging en Stadsbeheer!  En het team van Reyeroord, de mensen van de Pantserklos en Kom op naar Buiten. Bedankt!

Gemeente Schiedam

Veel dank voor het gebruik van die prachtige locaties Speelpolder Wijland en NME Centrum Harreweg. En in het bijzonder dank aan Manja van der Plasse.

Gonny in het Groen

Bedankt Gonny voor de manier waarop je kinderen de Landtong Rozenburg en het Eiland van Brienenoord liet ontdekken! Precies goed voor de stadskinderen.

Groen Doet Goed en IVN

Sjoerd en team: bedankt voor alle steun en ervaring. Jullie zijn er als je nodig bent! Top.

Groen Goed

Daniel en Jorinde, bedankt voor de fijne samenwerking om speelnatuur aan de Crooswijkse Bocht een boost te geven.

De Groene Motor

Wildernis EHBO, het bestond nog niet maar is dankzij jullie dat nu een feit. Bedankt. En wat goed dat die materialenuitleen er is, met kinderkruiwagens, schoffels en harken hebben we een kilometer wild bloemenzaad in Reyeroord ingezaaid.

Hoeve Ackerdijk

Bedankt mannen voor jullie gastvrijheid en  ook bedankt koeien voor jullie schoonheid en geduld, die trekkertochten naar de weidevogels zijn ongeëvenaard!

Harmen Sliep

Dank je wel Harmen voor  al je inzet en creativiteit. Zonder jou zouden we niet De Stad Uit zijn.

IMC Weekendschool

Stefan, Froukje en Maite, bedankt voor jullie goede werk, jullie inzet maakt echt een verschil in de stad.

In Transition

Dat vogelhuisjes zo’n hoge vlucht kunnen nemen.Frederique, bedankt voor de toffe workshops,. Zo krijgen we de eikenprocessierups de stad wel weer uit!

Ivonne van Buuren

wat een super format voor speelnatuur  ontwerpen heb je ontwikkeld. Die clipjes op Youtube zijn gewoon goed en zo inspirerend.

JoJo Tours

Jullie zijn het meest kindvriendelijke busbedrijf dat we kennen (en we kenner er heel wat). Bedankt voor jullie geduld, flexibiliteit en de fantastische chauffeurs.

Ketura in het Groen

Bedankt voor de avonturen die je kinderen liet beleven in het Bergse Bos!

Kinderparadijs Meidoorn

Esther en Suzanne, wat een geweldig initiatief is het kinderparadijs tocg. Dankzij jullie hebben we de Winterspelen aan de Rotte kunnen doen. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking en uiteraard voor de lekkere soep.

Kracht van de mens

Phillis bedankt voor je werk en wat fijn dat we de gezinnen uit Feijenoord mee op excursie konden nemen.

Lentiz Life College

Wat een unieke ervaring hebben jullie docenten en studenten neer gezet! Iedereen is enthousiast over deze spannende en sportieve middagen in het veld. Bedankt voor het vertrouwen dat dit mogelijk heeft gemaakt.

Natuur en Vogelwacht Rotta

Bedankt voor het open stellen van het trefpunt voor onze bijeenkomst.

Outdoor Valley

Fijn dat jullie  weer van de partij waren!

Provincie Zuid-Holland

Bedankt voor de financiering, visie en daadkracht die De Stad Uit weer mogelijk hebben gemaakt.

Recreatieschap Rottemeren

Bedankt voor het mee denken en doen.

Rotterdam Pas

Bedankt lieve mensen van Rotterdam Pas voor jullie geduld en inzet. Dankzij jullie werk hebben ontelbaar veel Rotterdamse gezinnen de natuur dichtbij de stad mogen ontdekken.

Rotterdamse Munt

Bedankt Patty en Ingrid dat jullie ondanks alle drukte rondom verhuizing en zo toch die mooie workshops Avontuurlijke Speelnatuur wisten te realiseren.

Spangen Natuurlijk

Bedankt Meriam en Ulrike voor het geweldige werk dat jullie hebben gedaan voor avontuurlijke speelnatuur bij  de Mariaschool.

De scholen

Agnesschool de Alexanderschool, OBS Dakpark de Boog, de Beatrixschool, de Bogemanschool, de Cosmicusschool, de Boog Schiemond, de Boog Bospolder, de Grobetrotter Katendrecht en de Globetrotter Sterrenschool, de Dominicusschool,  Duo 2002, Eisvrij, de Juliana van Stolbergschool, de Lucasschool,  Mariaschool Schietbaanlaan en Mariaschool Taandersplein, de Meester Baarsschool, de Meester van Eijckschool, de Noenschool, OBS de Kubus, Over de Slinge, de Pionier, Prinses Margrietschool, SBO de Koppeling, de Stephanusschool, de Talentskool en de Vrije School West

Stichting Lekker Groen

Lieve vrijwilligers: jullie toewijding en inspanning maakt De Stad Uit tot zo’n fijne organisatie. Het is niet altijd makkelijk om vroeg in de ochtend op stap te gaan met een bus joelende kinderen, het is niet altijd makkelijk om buschauffeurs tot bedaren te brengen die  geen kleddernatte kinderen op hun meubilair wensen. En het is al helemaal niet makkelijk om ervoor te zorgen dat De Stad Uit bij scholen als zo betrouwbaar en goed te boek staat. Dat lukt echt niet iedereen! Van harte bedankt voor jullie inzet!

Vockestaert

Voor jullie geduld en toewijding. En uiteraard voor het prachtige educatieproduct dat jullie daar neer weten te zetten.

Wild Life Film festival

Voor de  onvergetelijke festivalervaring voor drie scholen.

WMO Radar

Voor  het altijd maar weer nieuwe groepen vinden en meekrijgen. Jullie doen daar super goed werk in. Bedankt Amanda, Betty en Mieke.

Geniet van je welverdiende vakantie en hopelijk tot volgend seizoen

MelO Feldkamp en Marijke Lammers