Stichting Lekker Groen

Voor meer groen en groenparticipatie


NIEUWS

Welkom bij Stichting Lekker Groen. Op de Home vindt u actueel nieuws. Alle overige info over beleid, ons bestuur en hoe we dingen doen vindt u via het menu


Nieuwe accountant stelt Jaarstukken 2017 / 2018 samen

Lekker groen heeft een nieuwe accountant. Het accountantkantoor van Kubus Dordrecht heeft de jaarrekening voor het uitvoeringsjaar zomer 2017 t/m zomer 2018 gemaakt. Bij deze is dit document openbaar en voor iedereen in te zien.

Jaarrekening 2017-2018


Brandbrief aan de burgemeester

Namens stichting Lekker Groen stuurde op Mel Feldkamp op 1 juli 2019 een brandbrief aan burgemeester Aboutaleb en wethouder Wijbenga.

Beste Burgemeester en wethouder, beste Ahmed en Bert,

Jullie kennen me waarschijnlijk als een warme voorstander van groen in en rondom de stad. Meestal ben ik daar positief over, maar de laatste maanden maak ik me grote zorgen over de natuur binnen en net buiten onze stadsgrenzen.

Met De Stad Uit van Stichting Lekker Groen breng ik elk jaar zo’n 3000 basisschoolkinderen naar de natuur, vaker wel dan niet is dat de eerste keer dat kinderen zo’n ervaring hebben. Het zijn kinderen uit de armere stenige stadswijken die met school en met hun ouders mee op ontdekkingstocht gaan naar bosrijke natuurgebieden, zoals het Eiland van Brienenoord, bio-boerderijen, het Bergse Bos of de Landtong Rozenburg.

Het Bergse Bos, het eiland en de landtong, daar is feitelijk geen alternatief voor. Nu dreigt er een distributiecentrum op de landtong gebouwd te worden, het Bergse Bos wordt genadeloos ontbost en ook het eiland van Brienenoord wordt door de aanstaande ontwikkelingen dan wel toegankelijker, maar ook meer park dan natuur. Ik weet niet meer waar ik straks met de kinderen naartoe moet.

We hebben die bosrijke natuurgebieden zo hard nodig, voor allerlei redenen, van schone lucht tot gezondheid. Maar de kinderen hebben ze nog het aller-hardst nodig van iedereen.  Er is veel onderzocht en gepubliceerd over het effect van natuur op de menselijke hersenen, bijvoorbeeld door Daniel Kahneman. In een notendop komt het erop neer dat je in de natuur een plan kunt trekken, bijvoorbeeld dat je dat ijsje maar eens laat liggen en voortaan een bruine boterham neemt, of dat je eerst je huiswerk maakt en dan pas gamet: het vermogen tot lange termijn planning en creativiteit gaan ‘aan’ in de natuur. In de drukte van de stad met zijn sociale eisen en het verkeer blijven ze vaak onderontwikkeld. Natuur maakt slim. Daarom vinden ook wij volwassenen een wandeling in het groen zo nuttig.  Juist kinderen die nu met de Stad Uit onvergetelijke natuurervaringen maken gun je dit.

Mijn vraag, nee, mijn brandende verzoek is: Red onze bossen!

Praat alstublieft met Staatsbosbeheer over matiging van de kap in het Bergse Bos. Er zijn al 9000 bomen weg, dat worden er 4 keer zoveel na de zomer.  Mijn verzoek is om maatwerk en een minder rigoureuze aanpak. Essen pas weghalen als ze ziek zijn, de overige bomen en struiken laten staan, en pas later rooien voor groot onderhoud… er is vast iets mogelijk.

Praat alstublieft met het Havenbedrijf over de Landtong van Rozenburg. Dit gebied is vervangende natuur voor de aanleg van de 2de Maasvlakte. Het is aangelegd door WNF en Ark Natuurontwikkeling. Behalve belangrijk voor onze kinderen, die toegegevenerwijs nooit zullen weten wat ze missen, is dit een biotoop van planten en dieren.

En stimuleer aanleg van of nieuwe bossen en boszomen. Ik weet dat we het op papier heus goed doen als Rotterdam. Alleen is de beleving anders. In 2011 toen ik met de Groene Loper begon, lag er een bijna aaneengesloten groene gordel rondom de stad. Die is versnipperd geraakt.

Vanuit mijn werk praat ik met Recreatieschappen en Staatsbosbeheer, met Natuurmonumenten en Ark, IVN en de natuurverenigingen rondom de stad. Wat mij opvalt, is dat men niet beseft hoe uniek en onvervangbaar de door hen beheerde gebieden zijn. En inderdaad, op een half uur rijden met de auto ben je in de Krimpenerwaard of op Tiengemeten. Kinderen en hun ouders uit de armere stenige stadswijken hebben vaak geen auto. Juist de met OV en fiets bereikbare bosrijke natuurgebieden bieden hen de kans op ontspanning die voor mensen met een hoger inkomen heel gewoon is. We willen allemaal Rotterdamse kinderen gezond houden en ervoor zorgen dat ze zichzelf goed ontwikkelen. Daarvoor is een visie nodig die meer is dan de som der delen.

Is wat we nu hebben voldoende? Het eiland is druk op een zonnige middag, duizenden dagjesmensen uit Noord zoeken verkoeling in het Bergse Bos. Waar moeten die straks heen? Ik wil u vragen om erop toe te zien dat echte natuur voor Rotterdamse kinderen, en vooral de kinderen die met armoede te maken hebben, bereikbaar en aanwezig blijft. Behoud en herplant horen daar bij. Meer natuur en samenhangende natuur met ruimte voor de flora en fauna. Daarvoor kunnen alleen jullie zorgen. Ik zorg er dan graag voor dat ze er gebruik van maken. Mag ik op jullie rekenen

Hartelijke groet,

Mel Gudrun Feldkamp

Projectleider De Stad Uit


40 partners en de natuur gaat voor je open

‘Knock, knock, Sesam open u’, – en de natuur gaat voor je open. Dank aan de 40 partners van De Stad Uit die het natuuravontuur voor meer dan 3000 kinderen mogelijk maakten. Op 1 juli 2019 was het officiële einde van het uitvoeringsjaar 2018/2019. Wat een jaar! De avonturen buitelden over elkaar heen. Wij gaan van de zomer de leest opmaken en jullie in september trakteren op een mooie flashback door het natuurjaar.

Vooralsnog bedanken we vooral de partners zonder wie de onvergetelijke natuurbelevenissen voor meer dan 3000 kinderen nooit plaats zouden hebben gevonden.

En dit waren….

Ark Natuurontwikkeling

Bedankt voor de unieke begeleiding op het eiland van Brienenoord en de  cursus speelnatuur maken voor volwassenen.

Buytenhof van Rhoon

Veel dank voor de gastvrijheid en de vele vele appels die kinderen  mochten plukken en verwerken.

Buzz 010

Dank voor de fantastische kans die jullie bieden om schoolklassen mee te laten doen aan excursies naar Rotterdamse natuur.

Boerderij de Kikkershoek

Bedankt voor de oogstfeesten en de mooie momenten op het veld, fijn dat de buitenplee nog mag bestaan.

Boomtoppers

Professioneel in bomen klimmen, met helm en karabijnerhaken. Dat hebben jullie mogelijk gemaakt. Wat een manier om kinderen stadsbomen te laten ervaren. Bedankt.

CJV Feijenoord

Jullie weten echt hoe je mensen moet verbinden,. Top hoe jullie al die ouders en kinderen steeds weer weet te enthousiasmeren!

De Cultuurschool

Quinten en Simone, voor jullie geduld en inzet die in zulke machtig mooie natuurfilms resulteert: dank je wel.

Caroline Zeevat

Dank je wel Caroline, voor je stijl en je geduld bij het delen van haar kennis over planten en kruiden met zoveel kinderen.

Dik Groen

Veel dank voor jullie bijdrage toen die het het hardste nodig was.

Dock Kralingen Crooswijk

Wat fijn dat onze samenwerking op gang is gekomen! Dankzij de inzet van Melanie gaan nu ook kinderen uit Crooswijk en Kralingen mee De Stad Uit.

Enchilada

Paul en Taco, dank jullie wel voor de geniale vormgeving die we elke keer weer bewonderen.

Fundatie van den Santheuvel

Veel dank voor de bijdrage aan het programma Avontuurlijk Spelen.

Geen Boot, Wel Varen

Wat een beleving, vanuit de Crooswijkse Bocht varen in jullie boot. Bedankt voor de prettige samenwerking.

Gemeente Rotterdam

Bedankt voor zoveel, waar kun je beginnen? Het vertrouwen, het enthousiasme, het  mogelijk maken van.  Vooral dank aan de mannen van de Boomverzorging en Stadsbeheer!  En het team van Reyeroord, de mensen van de Pantserklos en Kom op naar Buiten. Bedankt!

Gemeente Schiedam

Veel dank voor het gebruik van die prachtige locaties Speelpolder Wijland en NME Centrum Harreweg. En in het bijzonder dank aan Manja van der Plasse.

Gonny in het Groen

Bedankt Gonny voor de manier waarop je kinderen de Landtong Rozenburg en het Eiland van Brienenoord liet ontdekken! Precies goed voor de stadskinderen.

Groen Doet Goed en IVN

Sjoerd en team: bedankt voor alle steun en ervaring. Jullie zijn er als je nodig bent! Top.

Groen Goed

Daniel en Jorinde, bedankt voor de fijne samenwerking om speelnatuur aan de Crooswijkse Bocht een boost te geven.

De Groene Motor

Wildernis EHBO, het bestond nog niet maar is dankzij jullie dat nu een feit. Bedankt. En wat goed dat die materialenuitleen er is, met kinderkruiwagens, schoffels en harken hebben we een kilometer wild bloemenzaad in Reyeroord ingezaaid.

Hoeve Ackerdijk

Bedankt mannen voor jullie gastvrijheid en  ook bedankt koeien voor jullie schoonheid en geduld, die trekkertochten naar de weidevogels zijn ongeëvenaard!

Harmen Sliep

Dank je wel Harmen voor  al je inzet en creativiteit. Zonder jou zouden we niet De Stad Uit zijn.

IMC Weekendschool

Stefan, Froukje en Maite, bedankt voor jullie goede werk, jullie inzet maakt echt een verschil in de stad.

In Transition

Dat vogelhuisjes zo’n hoge vlucht kunnen nemen.Frederique, bedankt voor de toffe workshops,. Zo krijgen we de eikenprocessierups de stad wel weer uit!

Ivonne van Buuren

wat een super format voor speelnatuur  ontwerpen heb je ontwikkeld. Die clipjes op Youtube zijn gewoon goed en zo inspirerend.

JoJo Tours

Jullie zijn het meest kindvriendelijke busbedrijf dat we kennen (en we kenner er heel wat). Bedankt voor jullie geduld, flexibiliteit en de fantastische chauffeurs.

Ketura in het Groen

Bedankt voor de avonturen die je kinderen liet beleven in het Bergse Bos!

Kinderparadijs Meidoorn

Esther en Suzanne, wat een geweldig initiatief is het kinderparadijs tocg. Dankzij jullie hebben we de Winterspelen aan de Rotte kunnen doen. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking en uiteraard voor de lekkere soep.

Kracht van de mens

Phillis bedankt voor je werk en wat fijn dat we de gezinnen uit Feijenoord mee op excursie konden nemen.

Lentiz Life College

Wat een unieke ervaring hebben jullie docenten en studenten neer gezet! Iedereen is enthousiast over deze spannende en sportieve middagen in het veld. Bedankt voor het vertrouwen dat dit mogelijk heeft gemaakt.

Natuur en Vogelwacht Rotta

Bedankt voor het open stellen van het trefpunt voor onze bijeenkomst.

Outdoor Valley

Fijn dat jullie  weer van de partij waren!

Provincie Zuid-Holland

Bedankt voor de financiering, visie en daadkracht die De Stad Uit weer mogelijk hebben gemaakt.

Recreatieschap Rottemeren

Bedankt voor het mee denken en doen.

Rotterdam Pas

Bedankt lieve mensen van Rotterdam Pas voor jullie geduld en inzet. Dankzij jullie werk hebben ontelbaar veel Rotterdamse gezinnen de natuur dichtbij de stad mogen ontdekken.

Rotterdamse Munt

Bedankt Patty en Ingrid dat jullie ondanks alle drukte rondom verhuizing en zo toch die mooie workshops Avontuurlijke Speelnatuur wisten te realiseren.

Spangen Natuurlijk

Bedankt Meriam en Ulrike voor het geweldige werk dat jullie hebben gedaan voor avontuurlijke speelnatuur bij  de Mariaschool.

De scholen

Agnesschool de Alexanderschool, OBS Dakpark de Boog, de Beatrixschool, de Bogemanschool, de Cosmicusschool, de Boog Schiemond, de Boog Bospolder, de Grobetrotter Katendrecht en de Globetrotter Sterrenschool, de Dominicusschool,  Duo 2002, Eisvrij, de Juliana van Stolbergschool, de Lucasschool,  Mariaschool Schietbaanlaan en Mariaschool Taandersplein, de Meester Baarsschool, de Meester van Eijckschool, de Noenschool, OBS de Kubus, Over de Slinge, de Pionier, Prinses Margrietschool, SBO de Koppeling, de Stephanusschool, de Talentskool en de Vrije School West

Stichting Lekker Groen

Lieve vrijwilligers: jullie toewijding en inspanning maakt De Stad Uit tot zo’n fijne organisatie. Het is niet altijd makkelijk om vroeg in de ochtend op stap te gaan met een bus joelende kinderen, het is niet altijd makkelijk om buschauffeurs tot bedaren te brengen die  geen kleddernatte kinderen op hun meubilair wensen. En het is al helemaal niet makkelijk om ervoor te zorgen dat De Stad Uit bij scholen als zo betrouwbaar en goed te boek staat. Dat lukt echt niet iedereen! Van harte bedankt voor jullie inzet!

Vockestaert

Voor jullie geduld en toewijding. En uiteraard voor het prachtige educatieproduct dat jullie daar neer weten te zetten.

Wild Life Film festival

Voor de  onvergetelijke festivalervaring voor drie scholen.

WMO Radar

Voor  het altijd maar weer nieuwe groepen vinden en meekrijgen. Jullie doen daar super goed werk in. Bedankt Amanda, Betty en Mieke.

Geniet van je welverdiende vakantie en hopelijk tot volgend seizoen

MelO Feldkamp en Marijke Lammers


Begin juli antwoord PZH op activiteitenplannen DSU

De eerste drie maanden van het jaar is het team van De Stad Uit aan de slag geweest met het maken van de 3 activiteitenplannen voor volgend schooljaar. Het zijn 3 plannen omdat er per project maximaal 50.000 euro subsidie aangevraagd kan worden. Dat is  voldoende om zo’n 1000 kinderen uit stenige wijken te betrekken. In Rotterdam zijn er echter zoveel kinderen en zoveel kinderen wonen, de meeste van alle grote steden namelijk meer dan 103.250 kinderen van onder de 14 jaar.

Groenparticipatie is belangrijk voor alle kinderen die in de stad opgroeien. Daarom sluiten we niemand uit. We doen echter vooral ons best voor de schoolkinderen en hun ouders die daar moeite mee hebben. We willen kinderen en hun ouders bereiken die de natuurgebieden rondom de stad nu nog niet weten te vinden of zich er nog niet thuis voelen, die niet op een sportclub of bij de scouting zitten omdat daar thuis geen geld voor is. En kinderen met overgewicht voor wie gezonde voeding niet vanzelfsprekend is.

Per Activiteitenplan bereiken we circa 1000 kinderen. Dat lijkt relatief weinig maar zet feitelijk wel zoden aan de dijk. We werken namelijk niet met alle 233 basisscholen maar filteren vooraf. Hierdoor is de kans groot dat juist de kinderen die een beetje natuur het hardste nodig hebben aan het programma deelnemen.

1 op de 4 kinderen in Rotterdam lijdt aan overgewicht. Juist kinderen die in stenige wijken opgroeien  weten meestal niet waar ze in de recreatie en natuurgebieden terecht kunnen voor gezonde beweging of onbewerkt voedsel van de boerderij.

1 op de 4 kinderen groeit op in armoede. We benaderen alleen scholen die in de stenige wijken gesitueerd zijn. Dat is de kring van oude wijken rondom het stadscentrum met wijken in de gebieden Delfshaven, Noord, Crooswijk, Feijenoord en Charlois. In dit gebied liggen ook de 4 wijken waar het grootste percentage Nederlandse kinderen in armoede opgroeit, namelijk 44%. Kinderen hier komen  hun wijk vaak niet uit, hun ouders hebben vaak te veel aan het hoofd om op eigen gelegenheid de gebieden buiten de stad op te zoeken. Dat is een mentaal aspect van armoede. De Stad Uit richt zich met name op kinderen die in deze wijken opgroeien omdat we ervan uitgaan dat de ouders niet of nauwelijks over de middelen en mogelijkheden beschikken om zelf regelmatig met hun kinderen de natuur op te zoeken.

We benaderen de bovenste 3 groepen van het basisonderwijs. Kinderen die als 7 of 8 jarige nog onder de indruk waren van de kinderboerderij zijn op hun 10de toe aan een groter avontuur in de wijde natuur. Het programma is erop ingericht aan te sluiten op het lesprogramma van de gemeentelijke kinderboerderijen en educatieve tuinen van de periode ervoor. Scholen schrijven zich via de website in, in onze communicatie naar scholen toe wordt aangegeven dat groepen kinderen 1 x mee mogen doen. We hebben dit opgenomen in onze algemene voorwaarden. Scholen zorgen er zelf voor dat het aanbod wordt verspreid over de klassen zodat niet dezelfde kinderen aan onze activiteiten deelnemen.

De Stad Uit heeft de meeste positieve impact op kinderen uit stenige wijken. Voor kinderen die al op scouting of een buitensport zitten en met ouders die ze al met natuur en buiten spelen in aanraking brengen, is een natuurervaring met de Stad Uit minder belangrijk. Dat horen we ook van onze partners op het platteland, die het verschil tussen kinderen die natuurwijs zijn en de kinderen die vol verwondering op het aanbod reageren, duidelijk ervaren. Door onze aanpak zorgen we ervoor dat een zo groot mogelijk aantal kinderen dat nog nooit de Stad Uit is geweest, een onvergetelijke natuurervaring heeft.

Wat kinderen buiten de stad doen

De Stad Uit brengt kinderen uit stenige stadswijken in contact met natuur en platteland net buiten Rotterdam. Hiervoor werken we samen met terreinbeheerders, natuurorganisaties, agrariërs,  zelfstandig ondernemers en vele vrijwilligers. Het concept is eenvoudig.

  •        De Stad Uit met school is een activiteitenaanbod waarin kinderen met de school voor een dagdeel naar een natuur- of recreatiegebied vervoerd worden. Daar nemen zij deel aan activiteiten die educatief zijn, op beweging en beleven gericht zijn en die hen de kans geeft op hun eigen manier ervaringen op te doen. Per 5 kinderen gaat minstens een ouder als begeleider mee.
  •        De Stad Uit met je ouders is een aanbod waarbij via welzijnsorganisaties en maatschappelijke instellingen jonge gezinnen uit de stenige wijken mee worden genomen. De medewerkers van deze organisaties hebben het vertrouwen van de ouders gewonnen en kunnen ze in beweging krijgen. Op de locatie is er een aanbod zoals dat voor schoolklassen waarbij ook de ouders uitgenodigd zijn om samen met hun kinderen op ontdekking te gaan.  We bereiken hiermee dat natuur en recreatiegebieden gevonden kunnen worden door nieuwe doelgroepen.

Zodra de Provincie  groen licht heeft gegeven voor uitvoering zijn de plannen openbaar beschikbaar.