Stichting Lekker Groen

Voor meer groen en groenparticipatie

Brandbrief aan de burgemeester

Namens stichting Lekker Groen stuurde op Mel Feldkamp op 1 juli 2019 een brandbrief aan burgemeester Aboutaleb en wethouder Wijbenga.

Beste Burgemeester en wethouder, beste Ahmed en Bert,

Jullie kennen me waarschijnlijk als een warme voorstander van groen in en rondom de stad. Meestal ben ik daar positief over, maar de laatste maanden maak ik me grote zorgen over de natuur binnen en net buiten onze stadsgrenzen.

Met De Stad Uit van Stichting Lekker Groen breng ik elk jaar zo’n 3000 basisschoolkinderen naar de natuur, vaker wel dan niet is dat de eerste keer dat kinderen zo’n ervaring hebben. Het zijn kinderen uit de armere stenige stadswijken die met school en met hun ouders mee op ontdekkingstocht gaan naar bosrijke natuurgebieden, zoals het Eiland van Brienenoord, bio-boerderijen, het Bergse Bos of de Landtong Rozenburg.

Het Bergse Bos, het eiland en de landtong, daar is feitelijk geen alternatief voor. Nu dreigt er een distributiecentrum op de landtong gebouwd te worden, het Bergse Bos wordt genadeloos ontbost en ook het eiland van Brienenoord wordt door de aanstaande ontwikkelingen dan wel toegankelijker, maar ook meer park dan natuur. Ik weet niet meer waar ik straks met de kinderen naartoe moet.

We hebben die bosrijke natuurgebieden zo hard nodig, voor allerlei redenen, van schone lucht tot gezondheid. Maar de kinderen hebben ze nog het aller-hardst nodig van iedereen.  Er is veel onderzocht en gepubliceerd over het effect van natuur op de menselijke hersenen, bijvoorbeeld door Daniel Kahneman. In een notendop komt het erop neer dat je in de natuur een plan kunt trekken, bijvoorbeeld dat je dat ijsje maar eens laat liggen en voortaan een bruine boterham neemt, of dat je eerst je huiswerk maakt en dan pas gamet: het vermogen tot lange termijn planning en creativiteit gaan ‘aan’ in de natuur. In de drukte van de stad met zijn sociale eisen en het verkeer blijven ze vaak onderontwikkeld. Natuur maakt slim. Daarom vinden ook wij volwassenen een wandeling in het groen zo nuttig.  Juist kinderen die nu met de Stad Uit onvergetelijke natuurervaringen maken gun je dit.

Mijn vraag, nee, mijn brandende verzoek is: Red onze bossen!

Praat alstublieft met Staatsbosbeheer over matiging van de kap in het Bergse Bos. Er zijn al 9000 bomen weg, dat worden er 4 keer zoveel na de zomer.  Mijn verzoek is om maatwerk en een minder rigoureuze aanpak. Essen pas weghalen als ze ziek zijn, de overige bomen en struiken laten staan, en pas later rooien voor groot onderhoud… er is vast iets mogelijk.

Praat alstublieft met het Havenbedrijf over de Landtong van Rozenburg. Dit gebied is vervangende natuur voor de aanleg van de 2de Maasvlakte. Het is aangelegd door WNF en Ark Natuurontwikkeling. Behalve belangrijk voor onze kinderen, die toegegevenerwijs nooit zullen weten wat ze missen, is dit een biotoop van planten en dieren.

En stimuleer aanleg van of nieuwe bossen en boszomen. Ik weet dat we het op papier heus goed doen als Rotterdam. Alleen is de beleving anders. In 2011 toen ik met de Groene Loper begon, lag er een bijna aaneengesloten groene gordel rondom de stad. Die is versnipperd geraakt.

Vanuit mijn werk praat ik met Recreatieschappen en Staatsbosbeheer, met Natuurmonumenten en Ark, IVN en de natuurverenigingen rondom de stad. Wat mij opvalt, is dat men niet beseft hoe uniek en onvervangbaar de door hen beheerde gebieden zijn. En inderdaad, op een half uur rijden met de auto ben je in de Krimpenerwaard of op Tiengemeten. Kinderen en hun ouders uit de armere stenige stadswijken hebben vaak geen auto. Juist de met OV en fiets bereikbare bosrijke natuurgebieden bieden hen de kans op ontspanning die voor mensen met een hoger inkomen heel gewoon is. We willen allemaal Rotterdamse kinderen gezond houden en ervoor zorgen dat ze zichzelf goed ontwikkelen. Daarvoor is een visie nodig die meer is dan de som der delen.

Is wat we nu hebben voldoende? Het eiland is druk op een zonnige middag, duizenden dagjesmensen uit Noord zoeken verkoeling in het Bergse Bos. Waar moeten die straks heen? Ik wil u vragen om erop toe te zien dat echte natuur voor Rotterdamse kinderen, en vooral de kinderen die met armoede te maken hebben, bereikbaar en aanwezig blijft. Behoud en herplant horen daar bij. Meer natuur en samenhangende natuur met ruimte voor de flora en fauna. Daarvoor kunnen alleen jullie zorgen. Ik zorg er dan graag voor dat ze er gebruik van maken. Mag ik op jullie rekenen

Hartelijke groet,

Mel Gudrun Feldkamp

Projectleider De Stad Uit

Reacties zijn gesloten.